ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Az ügyfeleink nagyobb fokú megelégedése és az esetleges viták megelőzése érdekében a monobit nyomda Kft. a kapott megrendeléseket a következőkben részletezett vállalási feltételek elfogadása mellett tudja teljesíteni.

1. A monobit nyomda Kft. garantálja, hogy a megrendelt munkák előkészítése, kezelése és elkészítése során a felek gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el, a legjobb minőségre törekszik. Ennek megfelelően az elvégzett munkák után felelősséget csupán a megrendelt anyag ellenértékéig vállal. Nem áll módunkban különös tekintettel a megrendelőink nem megfelelően gondos (ellenőrzés elmulasztása, próbanyomat meg nem tekintése, különböző szoftverek kompatibilitási hibáiból eredő problémák figyelmen kívül hagyása, stb.) cselekményeiből eredő károk megtérítése. Ugyancsak nem áll módunkban a megrendelőlap egyáltalán nem, vagy nem megfelelő kitöltéséből eredő károk megtérítése sem. Amennyiben nem egyértelmű a megrendelőlap, a monobit nyomda Kft. addig nem köteles elkészíteni a megrendelt anyagot, amíg a megrendelővel eredményesen nem egyeztet. Ha erre nincs lehetőség, a megrendelt anyagot a saját beállításaival készíti el. A hibásan érkezett anyagokból eredő károkért ugyancsak a megrendelő felel.

2. A monobit nyomda Kft. díjaira az éppen aktuális árlistán szereplő összegek az irányadóak. Ezektől való eltérés csak külön megegyezés alapján – különösen a megrendelt munka kiemelkedő terjedelmére való tekintettel – lehetséges. A feltüntetett árak ellenkező megjelölés hiányában mindig ÁFAval értendőek.

3. A leadott megrendelések teljesítésének határideje a megrendelés feldolgozását követő munkanap 16:00 fotókönyv, fotófüzet, spirálfüzet és vászonfotó esetében. Naptárak rendelésekor max. az 5. munkanap 16:00. Ettől való eltérésre csak előzetes bejelentés és az ügyfélszolgálattal való egyeztetés alapján lehetséges.

4. A kész anyagok átadása-átvétele ellenkező igény nélkül a monobit nyomda Kft. stúdiójában történik (Bp., 1033 Reményi Ede u. 1-3.). A stúdió az elkészült anyagokat az átadásig köteles megfelelő minőségben megőrizni. Az átadás pillanatában ez a kötelezettség áthárul a megrendelőre. A megrendelt, de át nem vett anyagokat a stúdió – ellenkező, előre egyeztetett bejelentés hiányában – egy hét eltelte után megsemmisíti. Azonban az át nem vett munkák is kiszámlázásra kerülnek, megrendelőjüket teljes megtérítési kötelezettség terheli. Előzetes bejelentés alapján lehetőség van arra, hogy a kész anyagokat saját futárunkkal – kivételes esetben külső munkaerő bevonásával – a megrendelő által megadott címre eljuttassuk. Ebben az esetben az anyagok felelős őrzésének terhe addig a monobit nyomda Kft.-t terheli, amíg azt a megrendelőnek, illetve az általa megnevezett jogosultnak át nem adja. Külsős futár – futárszolgálat – igénybevétele esetén az őrzési kötelezettség alól a monobit nyomda Kft. az anyag futárszolgálatnak való átadásával mentesül. A kiszállítási költségeket ugyancsak az aktuális árlista tartalmazza. Ezek a díjak nem alkalmazandóak külső futárszolgálat igénybevételekor. Amennyiben a megrendelő a kész anyag kiszállítását igényli, az ő kötelessége arról gondoskodni, hogy a kiszállítás valóban teljesíthető legyen (valaki ténylegesen át tudja venni a megadott címen, megfelelő hely biztosítása, ahova behelyezhető, stb.) A megrendelőnek felróható okból sikertelen kiszállítások ugyancsak kiszámlázásra kerülnek.

5. Átvétel után a megrendelő kötelezettsége az átvett termékek ellenőrzése! Amennyiben ezt elmulasztja, az ebből eredő károkért a monobit nyomda Kft. felelősséget vállalni már nem tud. Amennyiben hibás az átvett anyag, és a hiba a stúdiónak felróható, a monobit nyomda Kft. vállalja a hibák soron kívüli kijavítását és az anyag ismételt elkészítését. Az ilyen jellegű problémákból eredő reklamációt azonban csak az átvételt követő egy héten belül áll módjában elfogadni.

6. Az áruk mindaddig a monobit nyomda Kft. tulajdonában maradnak, amíg azok ellenértéke elszámolásra nem kerül. Az áruk ellenértékének elszámolása alapvetően azok átvételekor, készpénzben történik. Lehetőség van külön megállapodás alapján havonként, gyűjtő elszámolás keretében, átutalásos számlával történő megfizetésre is. Ilyen esetben az átutalásra rendelkezésre álló időtartam 8 nap. Azonban valamely számlának esedékességkor történő meg nem fizetése automatikusan semmissé teszi azt a haladékot, amelyet a monobit nyomda Kft. A már elkészített munkák kifizetésére engedélyezett, és minden számlát azonnal kifizetendővé tesz. Ilyen esetben jogában áll a monobit nyomda Kft.-nek, hogy a megrendelő minden, még be nem fejezett, illetve szállításra váró munkáját felfüggessze, leállítsa, visszatartsa, vagy törölje.

Hasznos tanácsainkért, akcióinkért, kövess minket a facebookon és a twitteren!

Elakadtál?
Mi segítünk

[contact-form-7 id="173" title="Kapcsolat form"]